Predsednik: prof. dr. Igor Kaučič  

Podpredsednik: prof. dr. Samo Bardutzky

Sekretar: as. Marjan Kos Marjan.Kos@pf.uni-lj.si

Blagajničarka: Nežka Končar

Člani Upravnega odbora (poleg predsednika, podpredsednikov in sekretarja):

  • zasl. prof. dr. Ciril Ribičič
  • zasl. prof. dr. Franc Grad
  • prof. dr. Saša Zagorc
  • prof. dr. Jurij Toplak
  • mag. Samo Logar
  • Sergej Šuštar

Člani Nadzornega odbora:

  • zasl. prof. dr. Albin Igličar, predsednik
  • doc. dr. Janez Pogorelec
  • mag. Bečir Kečanović

Člani Častnega razsodišča:

 • zasl. prof. dr. Dragica Wedam Lukić
 • Alenka Antloga
 • dr. Tadej Dubrovnik

Urednik spletnih strani: Domen Končan

Častni predsednik društva: zaslužni prof. dr. Ivan Kristan

Častni člani društva:
prof. dr. Branko Smerdel, Pravna fakulteta, Univerza v Zagrebu
prof. dr. Rainer Arnold, Pravna fakulteta, Univerza v Regensburgu