Predsednik: prof. dr. Franc Grad    franc.grad@pf.uni-lj.si

Podpredsednika: prof. dr. Albin Igličar, prof. dr. Boštjan Brezovnik

Sekretar: Marjan Kos Marjan.Kos@pf.uni-lj.si

Blagajnik: Nežka Končar

Člani Upravnega odbora (poleg predsednika, podpredsednikov in sekretarja):

  • prof. dr. Igor Kaučič
  • mag. Matevž Krivic
  • mag. Samo Logar
  • dr. Miha Ribarič
  • prof. dr. Ciril Ribičič
  • Sergej Šuštar
  • prof. dr. Jurij Toplak
  • prof. dr. Saša Zagorc

Člani Nadzornega odbora:

  • doc. dr. Jadranka Sovdat
  • doc. dr. Samo Bardutzky
  • dr. Janez Pogorelec

Člani Častnega razsodišča:

 • prof. dr. Dragica Wedam Lukić
 • Bećir Kečanović
 • mag. Tadej Dubrovnik

Urednik spletnih strani: Domen Končan

Častni predsednik društva: zaslužni prof. dr. Ivan Kristan

Častni člani društva:
prof. dr. Branko Smerdel, Pravna fakulteta, Univerza v Zagrebu
prof. dr. Rainer Arnold, Pravna fakulteta, Univerza v Regensburgu