V prilogi je na voljo pristopna izjava.

Izpolnjeno in podpisano izjavo pošljite na naslov:

Društvo za ustavno pravo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

Letna članarina za posamezno leto znaša 10 €, nakažete jo lahko na transakcijski račun SI56 0201 0025 4148 987, odprt pri Novi Ljubljanski banki. Prosimo, da o plačilu obvestite sekretarja društva (Marjan Kos – Marjan.Kos@pf.uni-lj.si).

PRILOGA: Pristopna izjava_2017