V prilogi je na voljo pristopna izjava.

Izpolnjeno in podpisano izjavo pošljite na naslov:

Društvo za ustavno pravo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

 

Letna članarina za posamezno leto znaša 10 €, nakažete jo lahko na transakcijski račun t. 02010-0254148987, odprt pri Novi Ljubljanski banki. Prosimo, da o plačilu obvestite sekretarja društva (dusan.strus@ds-rs.si).

 

PRILOGA: Pristopna izjava_2017