Dobrodošli na straneh Društva za ustavno pravo Slovenije!

DRUŠTVO za ustavno pravo Slovenije združuje tiste, ki nam ni vseeno, kako se v Sloveniji uresničujejo ustavnost, varstvo človekovih pravic, ustavna demokracija in načela pravne države ter nas povezuje za delovanje v korist domovine in pravic njenih prebivalcev;

Društvo za USTAVNO pravo Slovenije izhaja od tega, da je ustava akt, ki je temelj, okvir in omejitev delovanja države, ki zavezuje tudi najvišje državne funkcionarje in vsakokratno parlamentarno ali referendumsko večino, pa tudi upanje in program graditve pravičnejše socialne države;

Društvo za ustavno PRAVO Slovenije pojmuje pravo kot zavezo, ki se ne nanaša le na tisto, kar je pravilno, temveč tudi in predvsem na to, kar je prav in pravično;

Društvo za ustavno pravo SLOVENIJE vidi Ustavo tudi kot jamstvo nacionalne suverenosti in podlago za takšno povezovanje z drugimi državami, ki izhaja od skupnih prizadevanj za varstvo človekovih pravic, demokracije in pravne države;

DRUŠTVO ZA USTAVNO PRAVO SLOVENIJE izhaja od izročil ustavnopravne znanosti, ki jih poosebljajo profesorji  dr. Leonid Pitamic, dr. Makso Šnuderl, dr. Majda Strobl, dr. Ivan Kristan in mnogi drugi ter od prizadevanj za osamosvojitev Slovenije in izgradnjo sodobne evropske pravne in socialne države.

 

Zadnje objave