Ostali dogodki

posted in: DOGODKI | 0

Katedra za ustavno pravo PF v Ljubljani in Društvo za ustavno pravo Slovenije sta v sodelovanju z Inštitutom za ustavno pravo, Ljubljana v sredo 11. decembra 2013 pripravili okroglo mizo Volilni sistem in kriza.

Kratko poročilo iz dogodka bo objavljeno v naslednji številki Pravne prakse (PP 49/2013).

 

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je v sodelovanju z Društvom za mednarodno pravo za Slovenijo in Društvom za ustavno pravo Slovenije 10. decembra 2013 pripravila obeležitev Dneva človekovih pravic .

Kratko poročilo iz dogodka bo objavljeno v naslednji številki Pravne prakse (PP 49/2013).

Na 39. Dnevih slovenskih pravnikov, ki so 17. in 18. oktobra 2013 potekali v Portorožu, sta dva člana Društva za ustavno pravo Slovenije prejela nagradi Zveze Društev pravnikov Slovenije.

Prof. dr. Igor Kaučič je za svoj prispevek k razvoju slovenske ustavnopravne znanosti in k njeni uveljavitvi doma in v tujini, prejel nagrado “pravnik leta”mag. Matija Žgur pa je za za vidne dosežke, še posebej na področju strokovnega izobraževanja in društvene dejavnosti, prejel priznanje “mladi pravnik”. Daljšo obrazložitev vseh nagrad lahko preberete v Pravni praksi št. 40-41/2013.

Kolegoma iskreno čestitamo!

 1. 7. 2013 sta se prof. dr. Ciril Ribičič in prof. dr. Igor Kaučič v Varaždinu udeležila okrogle mize o referendumu na Hrvaškem in v Sloveniji.POROčILO
 2. 6. 2013 je na Pravni fakulteti v Ljubljani potekala predstavitev dveh novih knjig, in sicer monografije “Parlamentarno pravo” prof. dr. Franca Grada in “Volilni spor” dr. Jadranke Sovdat.
 3. maja 2013 je Mladinski svet Slovenije organiziral okroglo mizo o vprašanju znižanja starostne meje za pridobitev volilne pravice.
  Kot gost je v razpravi nastopil tudi mag. Nejc Brezovar, član Društva za ustavno pravo Slovenije.

Poročilo iz dogodka lahko preberete na tej povezavi:http://www.mss.si/sl/novice/875/1/okrogla-miza-
Fotografije

 1. maja 2013 je na PF v Ljubljani potekalo že osmo finale tekmovanja RUBIKON v predstavitvi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.

Na PF v Ljubljani je v četrtek 21. 2. 2013 potekala okrogla miza”Položaj in delovanje nadzornih institucij v Sloveniji“.Video posnetek okrogle mize

Izbris in (ne)ustavna demokracija

 

Javna predstavitev knjige dr. Neže Kogovšek Šalamon “Izbris in (ne)ustavna demokracija” (GV Založba, 2012). Predstavitev je potekala v torek, 22. 01. 2013, na Pravni fakulteti v Ljubljani. Sodelovali so:dr. Neža Kogovšek Šalamon, Mirovni inštitut;dr. Ljubo Bavcon, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani;dr. Dragica Wedam Lukič, zaslužna profesorica Univerze v Ljublani;mag. Matevž Krivic, bivši ustavni sodnik. V nadaljevanju je potekalarazprava o ustavnopravnih vidikih izbrisa, ki jo bo vodil dr. Ciril Ribičič.

 

Reforma Ustave – Pogoj za hitrejši razvoj Bosne in Hercegovine: ob 50-letnici dela v stroki, znanosti in izobraževanju zaslužnega profesorja Kasima Trnke.

 

Pravna fakulteta Univerze v Tuzli, 21. december 2012.

Poročilo

 

Okrogla miza “Avtonomija parlamenta in delovanje policije”

 

Društvo za ustavno pravo Slovenije je v torek, 11. decembra 2012, na Pravni fakulteti v Ljubljani priredilo okroglo mizo z naslovom Avtonomija parlamenta in delovanje policije.

V razpravi so sodelovali dr. Gregor Virant, predsednik Državnega zbora, prof. dr. Franc Grad in prof. dr. Lojze Ude, profesorja na Pravni fakulteti v Ljubljani, mag. Jožica Velišček iz Službe Vlade za zakonodajo ter prof. dr. Dragan Petrovec iz Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti. Razpravo je povezoval prof. dr. Ciril Ribičič, predsednik Društva za ustavno pravo.

Več v videoposnetku.

Okrogla miza “Diskriminacija glede na starost”

 

V okviru 10. Dnevov evropskega prava, ki so 16. novembra 2012 potekali v Kranjski Gori, je potekala tudi tradicionalna okrogla miza Društva za ustavno pravo Slovenije. Tokrat je predsednik društva, dr. Ciril Ribičič, profesor na ljubljanski pravni fakulteti, z gosti razpravljal o vprašanjih diskriminacije glede na starost. Ob začetku razprave je organizator dogodka prebral pismo predsednika republike, prof. dr. Danila Turka, ki se zaradi nujnih obveznosti razprave ni uspel udeležiti. V njem je predsednik poudaril pomen medgeneracijskega sodelovanja in opozoril na nekaj primerov dobre prakse, si v tem trenutku potekajo pri nas.

Gostje, as. mag. Nejc Brezovar, prof. dr. Barbara Kresal, prof. dr. Alenka Šelih in Boris Kobal, so problem predstavili iz splošnega ustavnopravnega vidika, nato pa izpostavili nekaj specifičnih problemov, med njimi neenako obravnavanje mladih, ki iščejo prvo zaposlitev, večkratno diskriminacijo starejših in/ali mlajših žensk, razpravljali pa so tudi o kriminalitetni politiki z vidika starosti obravnavanih storilcev in problem varčevanja v kulturi, ki bo nadproporcionalno prizadelo tako najmlajše kot najstarejše umetnike. Profesor Ribičič pa je vnovič predstavil argumente za znižanje starostne meje za pridobitev volilne pravice.

Gostje so si mnenja, da ekonomska kriza ne sme biti razlog za zniževanje pravic najbolj ranljivimi starostnim skupinam, hkrati pa so opozorili, da takšno ravnanje oblasti ne sme biti razlog za medgeneracijski boj, temveč morajo predstavniki različnih starostnih skupin skupaj nastopiti zoper starostno diskriminacijo.

Videoposnetek okrogle mize:http://xn--n-4ma.com/index.php/druzba/item/428-diskriminacija-glede-na-starost

Okrogla miza o stanju človekovih pravic v Sloveniji

Na Pravni fakulteti v Ljubljani je 26. septembra 2012 potekala okrogla miza o stanju človekovih pravic v Sloveniji. Svoj pogled na pretekli razvoj institucionalnega varstva človekovih pravic pri nas so prvič sploh skupaj, podali vsi dosedanji varuhi človekovih pravic. Zaslužni profesor dr. Ljubo Bavcon, predsednik Sveta za varstvo človekovih pravic, Ivan Bizjak, Matjaž Hanžek ter dr. Zdenka čebašek Travnik, so kritično ovrednotili prehojeno pot ter razmišljali o prihodnjem varovanju človekovih pravic pri nas in v globalnem svetu, zaznamovanem z ekonomsko krizo. V povezavi si lahko ogledate celotno okroglo mizo:http://www.youtube.com/watchčv=UvWxaoTcQLc

Promocija knjige Ljudska prava i ustavna demokratija, prof. dr. Cirila Ribičiča

Promocija knjige dr. Cirila Ribičiča Ljudska prava i ustavna demokratija, ki sta jo v srbskem prevodu izdala Ustavno sodišče Srbije in Službeni glasnik Srbije s spremno besedo dr. Boštjana M. Zupančiča, je bila 8. junija 2012 v Beogradu. Na promociji so o knjigi govorili urednik zbirke Ustave in ustavne zamisli dr. Tanasije Marinkovič, ki je ocenil, da gre za pravo poslastico med knjigami, ki obravnavajo delovanje ustavnih sodišč, dr. Bosa Nenadič, sodnica in nekdanja predsednica Ustavnega sodišča Srbije, ki je napisala tudi predgovor h knjigi in evropski sodnik dr. Dragoljub Popovič, ki je ocenil, da gre za prijetno branje o zahtevni materiji. Avtor je govoril o veličastnih odločitvah iz zgodovine slovenskega Ustavnega sodišča, o vlogi ločenih mnenj in poudaril pomen zamisli o pozitivnem aktivizmu ustavnega sodišča, ki pomeni ustvarjalno in razvojno razlago žive ustave v korist varstva človekovih in manjšinskih pravic. Po njegovi oceni gre bolj za zametek neke zamisli kot za uveljavljeni kažipot, ki bi ga sprejemala večina sodnikov Ustavnega sodišča. Knjiga je bila tiskana v cirilici v nakladi 300 izvodov in ima 480 strani.

okrogla miza “AKTUALNA USTAVNOPRAVNA VPRAANJA”

 1. junija 2012 je na Pravni fakulteti v Ljubljani potekala okrogla miza o aktualnih ustavnopravnih vprašanjih, na kateri so številni strokovnjaki podali svoje poglede na vprašanja spreminjanja referendumske ureditve in ukinjanju Državnega sveta. Na voljo sta video reportaža in galerija slik.
 2. tekmovanje RUBIKON
 3. maja 2012 je na Pravni fakulteti v Ljubljani potekala že sedma izvedba tekmovanja študentov v predstavitvi sodb ESčP – RUBIKON. Vabljeni k ogledu poročila invideo posnetka.
 4. LET DELOVANJA MEDNARODNEGA ZDRUENJA ZA USTAVNO PRAVO

Predstavniki društva, na čelu s predsednikom prof. dr. Cirilom Ribičečem, so se v Beogradu udeležili okrogle mize o razvoju konstitucionalizma med leti 1981 in 2011. Okrogla miza (4.-5. maj) je potekala ob 30. letnici ustanovitve mednarodnega združenja za ustavno pravo (IACL).POROčILO

MEDNARODNA KONFERENCA V SKOPJU

člani društva so se 5. aprila 2012 udeležili mednarodne konference “20. let demokratične tranzicije in konsolidacije v državah JV Evrope” v Skopju, Makedoniji. POROčILO

 

 

MEDNARODNI POSVET O MEDESEBOJNEM VPLIVANJU KATALOGOV čLOVEKOVIH PRAVIC V DRAVAH EU

Predsednik društva, prof. dr. Ciril Ribičič, se je 2. februarja, na sedežu ustavnega sodiščaa, udeležil mednarodnega posvetovanja o medsebojnem vplivanju katalogov človekovih pravic. Več v POROČILO.

 

Mednarodna konferenca ob dvajseti obletnici Ustave Republike Slovenije

 

(novica je povzeta s strani Ustavnega sodišča RS:�http://www.us-rs.si/aktualno/novice/mednarodna-konferenca-ob-dvajseti-obletnici-ustave-republike-slovenije/)

 

Ob dvajseti obletnici samostojnosti Republike Slovenije in sprejetja njene Ustave sta Ustavno sodišče Republike Slovenije in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani pripravila dvodnevno mednarodno znanstveno konferenco z naslovom Dvajset let Ustave Republike Slovenije: pomen ustavnosti in ustavna demokracija, ki je potekala 21. in 22. decembra 2011.

Prvi dan konference se je s prispevki predstavilo štirinajst domačih ustavnopravnih strokovnjakov, in sicer pisci strokovnega besedila (podvinske) ustave, predsedniki Ustavnega sodišča Republike Slovenije in izbrani profesorji ustavnega prava. Sodobni slovenski konstitucionalizem je bil obravnavan z vidika izvirne zasnove, ustavnosodne interpretacije in pravnoteoretičnega uresničevanja ustave Republike Slovenije. Ta dan je konferenca potekala od 9. do 16.30 ure v zlati dvorani ljubljanske Pravne fakultete.

Drugi dan je bila znanstvena konferenca obarvana mednarodno, saj so na njej sodelovali predstavniki ustavnih sodišč in akademiki iz tujine, svoj pogled na ustavnopravne teme v odločanju mednarodnih sodišč pa so predstavili tudi predstavniki Slovenije na obeh evropskih sodiščih, Sodišču Evropske unije in Evropskem sodišču za človekove pravice. Delovni jezik tega dne je bila anglešščina, konferenca pa je potekala od 9. do 13. ure v razpravni dvorani Ustavnega sodišča.

 

 

Ob dnevu človekovih pravic je Debatni klub Pravne fakultete uspešno izvedel javno debato na temo volilne pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju

Ob dnevu človekovih pravic je 29. 11. 2011Debatni klub Pravne fakultete na pobudo Varuhinje za človekove pravice z namenom spodbujanja ozaveščenosti in aktivnosti ljudi pod mentorstvom prof. dr. Cirila Ribičiča organiziral javno debato na temo volilne pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju.

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate kratka video posnetka z povzetki dogodka:

http://www.youtube.com/watchčv=wJYh-HFmbZw&feature=channel_video_title

http://www.youtube.com/watchčv=i8gAlFVNtH4&feature=channel_video_title

 

 

28. novembra 2011 je na Pravni fakulteti potekala okrogla miza ob izdaji zbornika Ustavna reforma ustavnega sodstva, ki sta jo organizirala Pravna fakulteta v Ljubljani in Društvo za ustavno pravo. V nadaljevanju objavljamo del poročila o dogodku…

 

V ponedeljek, 28. novembra, je na PF Univerze v Ljubljani potekala okrogla miza ob izdaji zbornika Ustavna reforma ustavnega sodstva. Gostje omizja, ki ga je vodil profesor s te fakultete dr. Igor Kaučič, so predstavili posamezne vsebinske sklope predloga za spremembo ustave s področja ustavnega sodstva, ki ga je pripravila delovna skupina Ministrstva za pravosodje na podlagi gradiv, razprav in analiz, opravljenih med letoma 2008 in 2011. Zbornik daje celovit vpogled v poglobljeno ustavnopravno razpravo in je zato navkljub končnemu neuspehu reforme pomemben vir  za vse prihodnje razprave o vlogi ustavnega sodstva pri nas

(avtor:Matija Žgur,O (neuspelih) ustavnih reformah ustavnega sodstva. Več na straneh Pravne prakse:http://www.gvzalozba.si/si/revije/pravna-praksa/iz-zadnje-stevilke/540,5314)

 

V okviru Dni evropskega prava v Kranjski gori je v organizaciji Društva za ustavno pravo potekala tradicionalna okrogla miza, ki jo vodi prof. dr. Ciril Ribičič. Objavljamo del poročila in vas vabimo k ogledu spodnjega video posnetka…

 

Za kakovostno delo sodišč je bistvena njihova neodvisnost od birokracije in izvršne veje oblasti, so se strinjali gosti okrogle mize 60. obletnica Evropske konvencije o človekovih pravicah in 20. obletnica Ustave Republike Slovenije, ki je potekala v okviru letošnjih Dni evropskega prava v Kranjski Gori 18. novembra. Gosti omizja Mirjana Lazarova Trajkovska in dr. Boštjan M. Zupančič, sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice, Aleš Zalar, minister za pravosodje in notranje zadeve, dr. Franc Grad, profesor na PF Univerze v Ljubljani, in moderator dr. Ciril Ribičič, prav tako profesor na tej fakulteti, so ponudili zanimive poglede na zamujene in odprte izzive obeh katalogov človekovih pravic in svoboščin ter njunih sodišč …

(avtorIztok Štefanec,Poudarek na pomenu neodvisnosti sodišča in kakovosti odločitev. Več na spletnih straneh Pravne prakse:http://www.gvzalozba.si/si/revije/pravna-praksa/arhiv-1/5293,539/)

(avtor: Jan Merc)

 

Društvo za ustavno pravo Slovenije in Pravna fakulteta v Ljubljani sta 28. novembra na Pravni fakulteti priredila okroglo mizo ob izdaji zbornikaUstavna reforma ustavnega sodstva.

 

 1. oktobra 2011 je na Pravni fakulteti v Ljubljani potekala razširjena seja upravnega odbora društva. člani so razpravljali in odločali o aktualnih odprtih vprašanjih delovanja društva. Temu je sledila razprava o aktualnih problemih v zvezi z referendumsko zakonodajo.
 2. maja 2011 je Društvo praznovalo 25 let svojega obstoja. Obletnico smo obeležili s slavnostno sejo na Fakulteti za upravo v Ljubljani.Poročilo in fotografije.
 3. maja 2011 se je na Pravni fakulteti v Ljubljani odvilo finale šestega tekmovanja RUBIKON v predstavitvi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Več o dogodku si lahko ogledate vporočilu.
 4. marca 2011 smo na Pravni fakulteti v Ljubljani izvedli sejo upravnega odbora društva.
  Neposredno za tem se je odvil občni zbor društva, na katerem je bilo izvoljeno novo vodstvo društva, sprejete spremembe Pravil ter prenovljen program dela za leto 2011. člani so razpravljali o akutualnih vprašanjih s področja udejstvovanja društva. V okviru sprejetih sprememb pravil so člani podprli ustanovitev sekcije mladih ustavnih pravnikov “UP”, ki bo z delovanjem začela v kratkem.
  Občnemu zboru je sledila predstavitev nove knjige o zakonodajnem referendumu.
 5. decembra 2010 je na Pravni fakulteti v Ljubljani potekala tradicionalna okrogla miza ob dnevu človekovih pravic, ki jo soorganizirata Pravna fakulteta in Društvo za ustavno pravo Slovenije. Tema letošnje diskusije je bila socialna država.PoročiloFoto
 6. novembra 2010 je v Kranjski gori, v okviru tradicionalnih dnevov Evropskega prava potekala okrogla miza “Slovenija med ustavnimi in konvencijskimi standardi varstva pravic”.Poročilo o dogodku.Foto

Študentska založba in Društvo za ustavno pravo Slovenija sta v četrtek, 21. oktobra 2010, ob 17. uri, v senatni sobi Pravne fakultete v Ljubljani organizirala predstavitev knjige dr. Cirila Ribičiča Človekove pravice in ustavna demokracija.

Na Pravni fakulteti je 10.maja potekalo peto tekmovanje RUBIKON v predstavitvi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.
Tu si lahko ogledate poročilo z dogodka.

Udeležili smo se redne in volilne seje Zveze društev pravnikov Slovenije, ki je potekala 20.aprila 2010 na Pravni fakulteti v Ljubljani.
Dostopno je poročilo z dogodka.

Poročilo Irene Vovk z okrogle mize “čLOVEKOVE PRAVICE IN PRAVNA DRŽAVA” v organizaciji Društva za ustavno pravo in Pravne fakultete v Ljubljani ob izidu knjige Pravna država. Okrogla miza se je odvijala v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani, 8.decembra 2009.

Video zapisa iz tradicionalne ekskurzije študentov Pravne fakultete v Ljubljani na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourg, v okviru predmeta Pravo Sveta Evrope ter tekmovanja v predstavitvi sodb ESčP “Rubikon 2009“.

PRVI EVROPSKI USTAVNI FORUM (Regensburg, 4. in 5. december 2009)
Poročilo prof.dr. Cirila Ribičiča, objavljeno v Pravna praksa, 48/2009, 10.12.2009

Okrogla miza z naslovom KREPITEV USTAVNE DEMOKRACIJE V SLOVENIJI IN EVROPI (Dnevi evropskega prava v Kranjski gori, 19. novembra 2009)

Že tradicionalna okrogla miza v okviru Sedmih Dnevov evropskega prava v Kranjski Gori je letos obravnavala temo Krepitev ustavne demokracije v Sloveniji in Evropi. Okroglo mizo je vodil prof. dr. Ciril Ribičič, na njej pa so sodelovali: dr. Saša Zagorc, mag. Benjamin Flander, dr. Andraž Teršek, dr. Jurij Toplak, dr. Matej Avbelj in mag. Andrej Kristan. Nastopajoči so v zanimivi, kritični in polemični razpravi orisali svoje poglede na ustavno demokracijo, s posebnim poudarkom na težavah njenega praktičnega uresničevanja v Sloveniji in opozorili na pomanjkljivosti predlaganih rešitev za zagate, v katerih se nahaja. Na okrogli mizi se je predstavila Nova generacija zagnanih teoretikov, ki jim je ustavno pravo pomembna če že ne odločilna življenska usmeritev in zaveza.

Video poročilo z dogodka: http://www.mojvideo.com/video-ustavna-demokracija/e0d74db2e522b755e96a

 

Okrogla miza PRAVNE RAZSEŽNOSTI RATIFIKACIJE IN REFERENDUMSKEGA ODLOčANJA O MEDNARODNIH POGODBAH, ki sta jo skupaj organizirala DUPS in Društvo za mednarodno pravo za Slovenijo (10. novembra 2009 na Pravni fakulteti v Ljubljani)

Na njej so nastopili: dr. Mirjam Škrk, dr. Franc Grad, dr. Vasilka Sancin in dr. Igor Kaučič, uvodoma pa je udeležence pozdravil dekan Pravne fakultete v Ljubljani dr. Rajko Pirnat.
Na okrogli mizi je bilo govora o vprašanju, kakšna parlamentarna večina je potrebna za ratifikacijo sporazuma o arbitraži in pogodbe o državni meji z Republiko Hrvaško ter o vprašanju primernosti naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o ratifikaciji mednarodnih pogodb.

Srečanje predsednika društva s predsednikom Evropskega sodišča za človekove pravice Jean-Paul Costo, ob njegovem nedavnem obisku v Sloveniji. (Portorož, oktober 2009)

Oktobra 2009 se je v Sloveniji mudil Jean-Paul Costa, predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice. Bil je gost Ustavnega sodišča, na katerem so tekli pogovori v zvezi z delovanjem ESčP in upoštevanjem njegovih sodb v Sloveniji. Predsednik Costa, ki ga je spremljal sodnik ESčP iz Slovenije dr. Boštjan M. Zupančič, je sogovornike obvestil o uspehih in problemih delovanja ESčP, povezanih z ratifikacijo Protokolov št. 14 in 14bis k EKčP, ustavni sodniki pa so ga informirali o reševanju problema preobremenjenosti Ustavnega sodišča. PredsednikCosta je imel uvodni govor na posvetovanju s področja kazenskega prava, ki ga je v Portorožu organizirala Slovenija kot predsedujoča Odboru ministrov Sveta Evrope. S posvetovanja je tudi slika, na kateri sta predsednik Costa in Predsednik DUPS dr. Ciril Ribičič.

Okrogla miza na temo Spreminjanje ustave glede položaja ustavnega sodišča(Ljubljana, december 2008)

Okrogla miza Ustavnopravna vprašanja položaja in delovanja Računskega sodišča(Ljubljana, maj 2008)

Posvet, okrogla miza in izdaja knjige ob 15-letnici uresničevanja Ustave. (Ljubljana, september 2007)Društvo za ustavno pravo Slovenije je v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, 12.septembra 2007 z dvema strokovnima srečanjema obeležilo petnajstletnico sprejema in uveljavitve Ustave Republike Slovenije. Na znanstvenem posvetu so priznani in uveljavljeni ustavnopravni strokovnjaki razpravljali o ključnih vprašanjih razvoja in udejanjanja slovenske ustavne ureditve, na okrogli mizi pa so mladi (ustavno)pravni strokovnjaki razmišljali o prihodnosti slovenske ustavnosti in o evropskem konstitucionalizmu.

V decembru 2007 pa je izšel jubilejni zbornik, v katerem so vsebovani tako referati sodelujočih na posvetih kot tudi nekaj novih prispevkov. Avtorji v njih predstavljajo ustavnopravno zasnovo in uresničevanje osrednjih ustavnih institucij, njihovo normativno analizo in konkretizacijo ter ustavnosodno prakso.

(povzeto po: Predgovor, 15 let uresničevanja Ustave Republike Slovenije, ur. prof.dr. Igor Kaučič)

Okrogla miza z naslovom Pokrajine v ustavnih spremembah v organizaciji Društva za ustavno pravo Slovenije in Pravne fakultete Ljubljana. (Ljubljana, maj 2006)