Zbornik Pomen ustavnosti in ustavna demokracija

Izšel je zbornik Pomen ustavnosti in ustavna demokracija (urednik Igor Kaučič). V zborniku je razdeljen na tri dele. Prvi del – z naslovom Pomen ustavnosti in ustavna demokracija – vsebuje prispevke posameznih piscev strokovnega besedila ustave, dosedanjih predsednikov in sodnikov ustavnega sodišča ter izbranih profesorjev (ustavnega) prava. V drugem delu – z naslovom Razmerja med ustavnim sodiščem, državnimi in meddržavnimi organi – so razprave predsednikov, sodnikov in članov tujih ustavnih in mednarodnih sodišč ter tujih in domačih strokovnjakov, ki preučujejo področje ustavnega prava. V tretjem delu – Izbrana vprašanja slovenske ustavnosti – različni, pretežno mlajši, ustavnopravni strokovnjaki, ki se konference niso udeležili, v svojih prispevkih kritično razmišljajo o posameznih ustavnopravnih institutih.