Društvo za ustavno pravo samostojno deluje še od 1986. V tem času se je izoblikovalo v forum za medsebojno seznanjanje članov, notranji društveni strokovni dialog, izmenjavanje izkušenj in predhodno preverjanje stališč med tistimi, ki so posebej zavezani ustavnopravni znanosti in stroki. Zavzeta pripadnost društvu, kolegialni duh, spoštovanje različnih stališč in kulturna polemika so temeljne odlike skupnega delovanja članov društva. Društvo stremi k čim večjemu osveščanju javnosti o pomenu uresničevanja in razvoja ustavnosti. V ta namen je in bo tudi v prihodnje organiziralo strokovna srečanja ter spodbujalo člane, da se javno opredeljujejo do najpomembnejših ustavnopravnih vprašanj.
Ob poplavi enostranskih strokovnih mnenj o ustavnopravnih vprašanjih, napisanih po naročilu in za visoke honorarje, pri katerih se z povzdigovanjem glasu nadomešča pomanjkanje argumentov, so toliko bolj dragocena zanesljiva, nepristranska in celovito utemeljena stališča društva.

Osrednje mesto v aktivnosti društva ima prizadevanje za doslednejše spoštovanje evropskih standardov varstva človekovih pravic (zlasti v zvezi s sojenjem v razumnem času in policijskim nasiljem) in pravic manjšin. Na teh področjih je veliko razlogov za spopadanjem z nerazumevanjem smisla in bistva Ustave, katere temeljna značilnost je varstvo pravic, pa naj gre za preambulo, normativni del Ustave ali njen 3a. člen, tako imenovani evropski člen.

Društvo je aktivno tudi na mednarodnem področju, saj je član International Association of Constitutional Law (IACL), njegovi člani pa se redno udeležujejo kongresov svetovnega Združenja za ustavno pravo ter drugih mednarodnih dogodkov s področja ustavnega prava.

Društvo je še posebej zavezano k privabljanju mladih k aktivnemu sodelovanju, saj verjamemo, da bodo njihove sveže moči okrepile našo sposobnost spopadanja z novimi izzivi, s katerimi se srečujemo konstitucionalisti doma in v svetu.